Przejdź do treści

Obchody 75. rocznicy śmierci por. Hieronima Piotrowskiego ps. Jur - uroczystość pod pomnikiem

16 stycznia w Łochowie odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy śmierci żołnierza niezłomnego por. Hieronima Piotrowskiego ps. Jur. Główną część uroczystości poprzedzi msza św., która została odprawiona w Kościele Rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Serca NMP. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli w marszu pamięci pod pomnik por. Hieronima Piotrowskiego ps. Jur przy ul. Armii Krajowej i parku Dębinka, gdzie od godz. 13.15 odbył się główny punkty obchodów, w tym m.in. przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów. Po klęsce w kampanii wrześniowej 1939 r. por. Hieronim Piotrowski powrócił do Wilna i włączył się w konspirację niepodległościową. Wiosną 1944 r. został wcielony do 3. Brygady Wileńskiej AK, a następnie objął stanowisko dowódcy 1. Plutonu Kawalerii Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu. Uczestniczył w operacji Ostra Brama, osłaniając punkt dowodzenia ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" W 1945 r. objął dowództwo nad oddziałami samoobrony w Inspektoracie Białostockim AK-AKO, a następnie – po powstaniu Zrzeszenia WiN – funkcję prezesa (komendanta) Obwodu Sokółka-Białystok WiN. Wiosną 1946 r. powierzono mu komendę Obwodu Ostów Mazowiecka WiN (skupiającego oddziały niepodległościowe na obszarze Pułtuska, Łochowa, Węgrowa i Radzymina). por. Hieronim Piotrowski poległ 16 stycznia 1947 r. zaskoczony przez grupę operacyjną KBW i UB na kwaterze we Wsi Burza (pow. Węgrów), gdzie dochodził do zdrowia po długiej chorobie". Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane.