Przejdź do treści

Wyprawa kijowska - stracone szanse

W ostatnim „kijowskim” cyklu Rozmów Kresowych Ryszard Czarnowski historyk i przewodnik po Ukrainie wieńczy dzieje Kijowszczyzny próba budowy suwerennej od Rosji Ukrainy przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czy plany Piłsudskiego były realne? Gdzie były mocne ale i słabe strony wyprawy na Kijów