Skip to main content

Zaprzysiężenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego


Osiem lat temu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został zaprzysiężony prof. Lech Kaczyński. 23 grudnia 2005 roku złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, odebrał insygnia władzy i przejął zwierzchnictwo nad wojskiem.