Przejdź do treści

Pikieta Wolności - Janusz Szewczak


Spotkanie podczas "Pikiety Wolności" z głównym ekonomistą SKOK Januszem Szewczakiem.
Jak już informowała niezalezna.pl mimo niekorzystnego raportu Komisji Nadzoru Finansowego dot. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, nie spadło zaufanie do tej instytucji, klientów stale przybywa - podkreślił na konferencji prasowej w sobotę prezes Kasy Krajowej SKOK Rafał Matusiak.

Chodzi o raport na temat sytuacji finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2012 r.. KNF opublikowała go na początku czerwca br. Komisja uznała, że aż 44 z 55 istniejących kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych, także z wykorzystaniem funduszu stabilizacyjnego.

"Sytuacja w kasach jest ustabilizowana, chociaż na bieżąco musimy wykonywać ogromną pracę związaną z dopasowywaniem się do wyjątkowo niestabilnego otoczenia prawnego" - powiedział Matusiak dziennikarzom w przerwie 21. Krajowej Konferencji SKOK.

Prezes Kas wyjaśnił, że na ocenę SKOK-ów wypłynęły zmiany przepisów: rozporządzeń ministra finansów i ustawy o SKOK. Według prezesa, raport KNF był podsumowaniem tych niekorzystnych dla kas uregulowań. Ocenił, że "forma zaprezentowania danych w raporcie przez KNF oraz niepowiadomienie Kasy Krajowej o terminie publikacji tego raportu były niefortunne".

Co roku SKOK-om przybywa członków, rośnie wielkość depozytów, ale także kwota udzielonych kredytów i pożyczek - podkreślił zastępca dyrektora generalnego Rady Krajowej Wiktor Kamiński. W SKOK-ach obecnie (dane za pierwszy kwartał br.) oszczędności trzyma 2,63 mln Polaków (wobec 2,59 mln osób w 2012 r.).

Według danych za pierwszy kwartał br. oszczędności Polaków w SKOK-ach wynosiły 18,2 mld zł (w 2012 - 16,8 mld zł), a zaciągnięte pożyczki - 11,5 mld zł (w 2012 r. - 11,13 mld zł). Jak mówił Kamiński, co roku przybywa SKOK-om ok. 1,5 mld zł aktywów, na które składają się środki zgromadzone na na rachunkach oszczędnościowych i depozyty członków Kas. W pierwszym kwartale br. przyrost aktywów był na poziomie poprzednich lat - podkreślił.

"Jeżeli chodzi o poziom płynności w Kasach w tej chwili relacja pożyczek do oszczędności wynosi 67,5 proc., a zatem mamy wysoką płynność. Kasy mają wystarczające środki na to, by w każdym momencie swoje bieżące zobowiązania regulować" - powiedział Kamiński.

Matusiak dodał, że oszczędności Polaków zgromadzone w SKOK-ach są bezpieczne. Gwarantują je takie mechanizmy jak: fundusz stabilizacyjny Kasy Krajowej, możliwość ingerencji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz możliwość wsparcia finansowego przez Narodowy Bank Polski. Pod koniec roku depozyty te zostaną objęte gwarancją BFG czyli będą one tak samo bezpieczne jak w bankach.

Zdaniem Kamińskiego, zmiana zasad prowadzenia rachunkowości znacząco wpłynęła na prezentację wyników Kas Spółdzielczych. Podczas gdy jeszcze w 2012 r. miały one zysk, to obecnie na skutek kolejnych zmian w przepisach Kasy wykazują straty, mimo że faktycznie kondycja SKOK-ów się nie zmieniła. Uważa on, że głównym problemem jest tryb wprowadzenia tych zmian. Kasy nie otrzymały tzw. okresów przejściowych i swoją rachunkowość musiały dostosowywać z dnia na dzień.

Obecnie W Polsce działa 55 SKOK-ów, które dysponują ponad 1970 placówkami. Kasa Krajowa reprezentuje interesy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz przed organizacjami międzynarodowymi.