Przejdź do treści

Prof. Andrzej Zybertowicz - diagnoza i rekomendacje podczas kongresu Polska Wielki Projekt


Polska Wielki Projekt: Ruchy obywatelskie - podsumowanie -interpretacja 07.06.2014 r. prof. Andrzej Zybertowicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)